Wójt

 

Wójt Gminy Leśna Podlaska

Paweł Kazimierski