Rada Gminy

Rada Gminy Leśna Podlaska

VIII Kadencja Samorządu 2018-2023

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – Ewa Kulińska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bożena Romaniuk

Radni:

 1. Błażejak Krzysztof   
 2. Filipiuk Anna  
 3. Husiński Marek
 4. Ignaciuk Marcin  
 5. Jaszczuk Kazimierz
 6. Kacik Danuta
 7. Kobryński Mateusz
 8. Koroluk Krzysztof
 9. Kulińska Ewa 
 10. Nazaruk Agnieszka
 11. Nogaczewski Ryszard  
 12. Paszkowska Edyta
 13. Romaniuk Bożena
 14. Senczyk Krzysztof
 15. Wiącek Krzysztof 
       

Komisje Rady:

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący:

Komisja skarg, wniosków i petycji

Przewodniczący: