Warsztaty wielkanocne w świetlicy wiejskiej w Starej Bordziłówce