Warsztaty wielkanocne w świetlicy w Starej Bordziłówce- zdjęcia Stowarzyszenia "Otwarta wieś"