Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii

dot. uchylenia rozporządzenia w sprawie ASF na terenie powiatu bialskiego

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska; ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska
e-mail ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy