Konkurs na zgłoszenie martwego dzika

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r.