Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej

- mgr Jadwiga Zabłocka-Juszczuk

 

Wicedyrektormgr Małgorzata Adach

  

Wicedyrektor d/s Przedszkola Samorządowego

- mgr Dorota Panasiuk