Informacja dotycząca zagrożeń związanych z oszustwami grup przestępczych wobec osób w podeszłym wieku metodą "na wnuczka" i "na policjanta"

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy