Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup. Faktury lub ich kopie muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

 - 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych,

- 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 Terminy składania wniosków:

 w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  sierpnia  2019 r. do 31 stycznia 2020 r., w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć

odpowiedni   wniosek   do   wójta,    burmistrza    lub    prezydenta

miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

 Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ankiet dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru AKTYWNEGO POGRANICZA

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020

- 2030 opracowywanej i wdrażanej przez 12 gmin Aktywnego Pogranicza.

Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważacie Państwo za stosowne, można ją podpisać lub wskazać instytucję, w imieniu której występujecie.

 

link do ankiety w wersji elektronicznej: https://forms.gle/6HCBZwpPY8AFTK4p6

 

Do pobrania:  Ankieta

Nowy rachunek bankowy do opłat za odpady komunalne

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy wpłacać na nowy rachunek bankowy

81 8037 0008 0550 1544 2000 0460

Informacja o odbiorze odpadów w dniu 28.12.2019

Informujemy, że planowany w dniu

 

28 grudnia 2019 r. (sobota)


odbiór elektrośmieci, odpadów

 

wielkogabarytowych (meble, dywany),

 

gruzu i opon

 

 

nie odbędzie się.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska; ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska
e-mail ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy